Нашият залог за неутрализиране на въглеродните емисии

Канабис индустрията вече се налага по скоростен начин, така че лидерите ѝ трябва да определят бенчмарк за екологично устойчив бизнес. В Dragonfly сме решени да сме начело – правим много, за да минимизираме емисиите от въглероден двуокис и да намалим щетите, нанасяни от климатичните промени. Внедрили сме редица практики и в компанията, и в производствените си процеси, в т.ч.:

  1. Растенията защитават планетата: За разлика от много фирми и корпорации, голяма част от производствените ни процеси се изпълняват във ферма за канабис. Както всеки експерт по хортикултура или околна среда знае, че канабис на 420 ха значително намалява нивата на CO2, благодарение на своите абсорбционни свойства. 

  2. Ангажимент за чиста доставка: Правим всичко по силите си, когато става въпрос за пътуване в и през Европа, да доставим екстрактите със сухоземен транспорт, а не въздушен. Използваме въздушния транспорт само при спешност, като избягваме прекомерното обременяване на процеса с въглеродни емисии.

  3. Видео вместо магистрала: Щом става въпрос за конференции и срещи, правим всичко възможно да ограничим пътуванията до абсолютния минимум. Вместо това избираме да осъществим видеоконферентни връзки и по този начин още повече намаляваме въглеродните емисии. 

  4. Намали, използвай повторно, рециклирай: Всичките ни опаковки – освен гумираната част от пипетката – могат напълно да се рециклират. Насърчаваме всички потребители на DragonflyCBD да се възползват максимално от това да дадат втори живот на материалите ни. Централният ни офис в Лондон внимателно следи процедурите по рециклиране, за да подкрепи тези усилия.


Вярваме, че тези инициативи представляват добра начална точка, но също така искаме да постигнем повече. Всъщност искаме да неутрализираме въглерода. За да подпомогнем това сме в процес на кандидатстване за Залог за неутрален климатичен ефект сега.  Престижният залог се поражда от Парижкото споразумение – консенсус между нациите да опитат и запазят глобалното увеличаване на температурата до не повече от два градуса по Целзий през 21 век. Споразумението разчита на участието както на отделни хора, така и на предприятия и институции, за да може всеки да направи малко за намаляването на въглеродните емисии и предпази планетата за бъдещите поколения.

За да изпълним залога работим по три ключови елемента: 

  1. Измерване и отчитане на емисиите ни от парникови газове, така че да знаем колко точно е въглеродният ни отпечатък и да се справим с него.

  2. Все по-голямо намаляване на емисиите ни чрез разширяване на фермата, което означава по-голяма абсорбция на CO2. Заставаме и зад инициативи за биомаса, които ще допринесат за това излишъкът от реколтата да се превърне в устойчиво гориво и строителни материали.

  3. Зануляване на останалите емисии със сертифицирани техники и със супервизията на Обединените нации.


Всичко това е процес в развитие и ние ще ви държим в течение за напредъка на инициативите ни. Междувременно, ако имате идеи за това как да спасим планетата, моля, свържете се с нас чрез info@dragonflycbd.bg