Лабораторни справки

Като част от нашето желание да създадем устойчива, прозрачна и отговорна промишленост с канабис, нашата документация е готова за представяне на потребителите на DragonflyCBD, за да могат да я видят по всяко време. 

По този начин може да си отдъхнете, като знаете със сигурност, че нашите продукти са сертифицирани, органични, без THC и са съпроводени с документация по номер на партидата.

Какви са тези документи? 

HPLC тест (Удостоверение за анализ

С цел гарантиране на точната концентрация (%/мг) на CBD във всяка партида ние използваме високо ефективна течна хроматография (HPLC). За да се гарантира, че тези резултати са верни, всички партиди се тестват от трети страни в независими лаборатории.

Проверете номера на вашата партида: 

0102, 0202, 0218, 0312, 03180412041805080512060806100708071008080810090810081108251826182718 

Тестове за тежки метали 

Този документ потвърждава, че в почвата, в която расте органичният Cannabis Sativa L., както и в готовия продукт не се съдържат тежки метали. 

Виж резултатите от тестовете results  

Микробиологични тестове

Този документ потвърждава, че в продуктите на DragonflyCBD няма и/или не се развъждат микроорганизми като патогени, бактерии, гъбички или мухъл.

Проверете номера на вашата партида: 

010202020218031203180412041805080512060806100708071008080810090810081108251826182718

Сертификат за органичен произход

Balkan Biocert удостоверява, че цялата ни реколта от канабис се отглежда органично. Такива тестове се правят на годишна база. 

Виж сертификата

За повече информация за справки от лабораториите ни, моля свържете се с нас на info@dragonflycbd.bg