ДОКЛАДИ ОТ CBD ЛАБОРАТОРИИ​

Купуването на надежден CBD продукт може да бъде трудно.

Dragonfly CBD ви улеснява!

CBD индустрията в Обединеното кралство е залята с репорти за нискокачествени, неправилно етикетирани CBD продукти. Някои дори съдържат THC, което може да доведе до така наречения „хай“ ефект и да се провалите на тест за наркотици.

Като част от мисията за създаване на прозрачна и отговорна CBD индустрия, Dragonfly CBD извършва лабораторни анализи на всеки етап от процеса от семена до готовите продукти, като на клиентите се предоставят специфични доклади за съответните партиди.

По този начин вие знаете точно какво има – и какво няма – във всеки един от нашите продукти.

how-to-find-batch-number.png

ТЕСТОВЕ ПО ПАРТИДИ

Търсете по партидния номер (отпечатан отстрани на кутията и етикета) или по името на продукта.

Партидният номер е уникален код за определен производствен цикъл – позволява да се проследи пълната история на производството му.

Партиден номерМетод на тестванеЛинк към документиИме на продукта
0001HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0001МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0102HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0102МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0104HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0104МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0105HPLCПреглед на документациятаEssential Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0106HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0106МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0107HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0107МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0108HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0108МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0110HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0110МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0111HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0111МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0201HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0201МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0202HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0202МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0204HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0204МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0205HPLCПреглед на документациятаEssential Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0206HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0206МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0207HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0207МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0208HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0208МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0210HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0210МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0211HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0211МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0218HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0218МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0301HPLCПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0301МикробиологияПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0305HPLCПреглед на документациятаEssential Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0306HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0306МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0307HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0307МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0310HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0310МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0311HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0311МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0312HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0312МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0318HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0318МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0401HPLCПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0401МикробиологияПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0404HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0404МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0405HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0405МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0407HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0407МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0408HPLCПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0408МикробиологияПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0410HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0410МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0412HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0412МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0418HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0418МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0501HPLCПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0501МикробиологияПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0503HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0503МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0504HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
0504МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
0505HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0505МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 30ml
0507HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0507МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0508HPLCПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0508МикробиологияПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0510HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0510МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1500mg, 30ml
0512HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0512МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0601HPLCПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0601МикробиологияПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0603HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0603МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0604HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0604МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0607HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0607МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
0608HPLCПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0608МикробиологияПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0610HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
0610МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
0703HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0703МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0708HPLCПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0708МикробиологияПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0710HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0710МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 3000mg, 30ml
0808HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0808МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
0809HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0809МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
0810HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0810МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
0908HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0908МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
0909HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
0909МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1002HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
1002МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 270mg, 10ml
1006HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1006МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1008HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1008МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1009HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1009МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1102HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1102МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1106HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
1106МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 2000mg, 30ml
1108HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1108МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1202HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1202МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1302HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1302МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1304HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
1304МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
1307HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1307МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 450mg, 10ml
1308HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
1308МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
1402HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1402МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1404HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1404МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1407HPLCПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1407МикробиологияПреглед на документациятаBroad Spectrum Dragonfly CBD Oil 900mg, 10ml
1408HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1408МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1504HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1504МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1508HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1508МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
1605HPLCПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1605МикробиологияПреглед на документациятаPeppermint Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1705HPLCПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1705МикробиологияПреглед на документациятаOrange Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1805HPLCПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1805МикробиологияПреглед на документациятаAnise Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1905HPLCПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
1905МикробиологияПреглед на документациятаCinnamon Flavoured Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2005HPLCПреглед на документациятаVitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2005МикробиологияПреглед на документациятаVitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2005Vitamin D TestПреглед на документациятаVitamin D Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2518HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
2518МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 300mg, 10ml
2618HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2618МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
2718HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
2718МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 1000mg, 10ml
30820HPLCПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
30820МикробиологияПреглед на документациятаNarrow Spectrum Dragonfly CBD Oil 500mg, 10ml
DFB0120HPLCПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 300mg, 100ml
DFB0120МикробиологияПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 300mg, 100ml
DFB0220HPLCПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 500mg, 100ml
DFB0220МикробиологияПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 500mg, 100ml
DFB0320HPLCПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 1000mg, 100ml
DFB0320МикробиологияПреглед на документациятаCBD Hydrating Body Moisturiser 1000mg, 100ml
DFC0120HPLCПреглед на документациятаCBD Hydrating Daily Face Cream 300mg, 75ml
DFC0120МикробиологияПреглед на документациятаCBD Hydrating Daily Face Cream 300mg, 75ml
DFC0220HPLCПреглед на документациятаCBD Hydrating Daily Face Cream 500mg, 75ml
DFC0220МикробиологияПреглед на документациятаCBD Hydrating Daily Face Cream 500mg, 75ml
DF0001HPLCПреглед на документациятаRelieving CBD Lip Balm SPF15, 5g

За допълнителна информация относно нашите лабораторни отчети, моля, свържете се с нас на info@dragonflycbd.bg.

КАК ИЗВЪРШВАМЕ НАШЕТО ТЕСТВАНЕ?

Реколта

Нашите органично сертифицирани култури се тестват преди прибиране на реколтата, като се гарантира, че надминават нашите стандарти за качество.

Екстракт

След като нашият CBD екстракт е произведен, ние го тестваме отново.

Това гарантира, че нашите продукти са без THC и екстрактът е с най-високо качество, за да се създаде най-доброто CBD масло за вас.

Продукт

Финалният тест се случва, след като сме формулирали CBD. Окончателният лабораторен отчет за всяка партида е достъпен по-долу, като ви дава пълната увереност в това, което влагате в – или върху – тялото си.

Може би се чудите какво всъщност е „партида“?

„Партида“ са определен брой продукти на DragonflyCBD, които са произведени по едно и също време, като се използват едни и същи съставки.

 

Формулите за различни продукти на DragonflyCBD варират, но що се отнася до CBD, основната съставка е нашият екстракт от CBD. Този екстракт се събира от нашите органично сертифицирани култури Cannabis Sativa L. и след като се извлече, се превръща във вашите готови продукти.

 

Един набор от събрани реколти = множество партиди добито масло = стотици партиди готови продукти.

 

Тестваме всяка отделна партида, която произвеждаме. Всяка партида е в съответствие с нашите спецификации и без значение кой продукт на DragonflyCBD получавате, можете да бъдете сигурни, че имате най-доброто CBD.

Какво е HPLC? Чуваме, че питате.

HPLC означава високоефективна течна хроматография. Звучи сложно, знаем.

 

HPLC е техника за аналитично тестване, която се използва от химици и производители, за идентифициране и количествено определяне на всеки компонент, открит в дадена смес. В DragonflyCBD използваме HPLC специално за идентифициране и количествено определяне на различните канабиноиди в нашите продукти.

 

Това се прави, за да се гарантира не само, че съдържанието на CBD е в рамките на продуктовите спецификации, но и че в крайния продукт няма незаконни вещества!

КАК ДА ЧЕТЕТЕ НАШИТЕ ЛАБОРАТОРНИ ОТЧЕТИ
DRAGONFLY CBD ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Прозрачността и проследимостта са толкова важни за нашия процес от семената до рафтове, че стартираме приложението за проследяване на DragonflyCBD. Приложението използва технологията блокчейн за проследяване на жизнения цикъл на вашия продукт, от семена до рафт.

 

По този начин вие знаете точно какво има – и какво няма – във всеки един от нашите продукти.

ТЕСТОВЕ ПО РЕКОЛТАТА

Тук можете да намерите резултатите от различните тестове, които провеждаме върху нашите култури.

ТЕСТОВЕ ЗА МИКОТОКСИНТЕСТОВЕ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ
> микотоксините са група естествени химикали, произведени от определени видове гъбички
> микотоксините могат да причинят различни неблагоприятни ефекти върху здравето при хората
> микотоксините могат да растат върху посевите на Cannabis Sativa L., така че тестваме редовно, за да гарантираме, че нашите култури са без тези вредни химикали
> тежките метали се определят като метални елементи, които имат относително висока плътност в сравнение с водата и са токсични при ниски концентрации
> тежките метали могат да се натрупват в околната среда поради редица фактори като замърсяване на околната среда и водата
> ние тестваме нашите култури/почва, за да се уверим, че няма тежки метали
СЕРТИФИКАТ ЗА ОРГАНИК ПРОИЗВОДСТВОТЕСТОВЕ ЗА ПЕСТИЦИДИ
ВИЖ СЕРТИФИКАТВИЖ СЕРТИФИКАТ​
> този сертификат, издаден от Balkan Biocert Ltd, потвърждава, че нашите култури са органично отглеждани в съответствие със законодателството на ЕС> пестицидите са вещества, които се използват за защита на посевите чрез борба с вредителите. Основните цели обикновено са плевели (тъй като те се съревновават с културите за хранителни вещества) и насекоми, които могат да консумират / увреждат културата
> по дефиниция пестицидите често са токсични за живите организми
> имаме удоволствието да кажем, че процесът ни на отглеждане не включва използването на никакви пестициди. Ние вярваме в биологичното отглеждане и се стремим да произвеждаме нашите продукти по възможно най-безопасния начин