DragonflyCBD масло с ароматен вкус съчетава нашето масло тесен спектър с изцяло натурални есенции, добавяйки нова възможност за избор в широката ни CBD гама. Както при маслата тесен спектър, така и тук получаваме продукт с ароматен вкус от органично отглеждан екстракт от канабис Sativa L.