ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

  Моля, прочетете внимателно правилата и условията по-долу преди да ползвате сайта, поддържан от DRAGONFLY BIOSCIENCES LIMITED, ЕИК 10842065 и данъчен №: GB 276951067, с адрес на регистрация: DRAGONFLY BIOSCIENCES LIMITED, 101 Крандейл авеню, Лондон, Великобритания, NW9 9PS. Когатo посетите или използвате уебсайта ни, вие се съгласявате, че сте правно обвързани с тези правила и условия, които могат понякога да се преработят и качат на страницата ни. Ако имате въпроси как да използвате сайта ни, моля, пишете на info@dragonflybiosciences.bg

 1.  , като дадете кратко описание на проблема. Детайлите по процедури, продукти, услуги, цени, плащания и доставки може да откриете на сайта ни. Ако искате да направите поръчка, ще получите ясни инструкции как да навигирате в некомплицирания ни процес за онлайн поръчки и следва да предоставите точни лични данни. Моля: 1. Прочетете настоящите правила и условия внимателно преди да ползвате сайта. 2. Направете принт копие за бъдеща справка. 3. Прочетете раздела за политиката за поверителност, касаеща личната ви информация. info@dragonflybiosciences.bg

  или по пощата на DRAGONFLY BIOSCIENCES LIMITED, 101 Крандейл авеню, Лондон, Великобритания, NW9 9PS. – наш адрес

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Запазваме си правото да променяме по всяко време услуга, продукт, цени, спецификации на продукт и наличности. Цените и описанията отменят всички предишни публикации. Описанията на продуктите са ориентировъчни. Прави се всичко възможно, за да се поддържа актуална информация за наличността на сайта. Но въпреки това не можем да гарантираме, че стоките са винаги налице. Ако някоя клауза от настоящите правила и условия се счете от компетентните власти за невалидна или неприложима в цялата си част или само на част от нея, това не отменя валидността на другите клаузи на договора или на останалата част на въпросната клауза. Сайтът, всякаква съдържаща се в него информация и всяка договорка, която се генерира вследствие на ползването на сайта, съответстват и се тълкуват спрямо нормативите на юрисдикцията, посочена в долната клауза, и страните по такава договорка се съгласяват, че са подчинени ексклузивно на юрисдикцията на съдилищата, както е посочено. Настоящите правила и условия не касаят законовите ви права.

  1. ДЕФИНИЦИИ

  „Условия” се отнасят до тези правила и условия; „ние/нас/наш” означава DRAGONFLY BIOSCIENCES LIMITED; „(уеб)сайт” означава сайтът, намиращ се на  www.dragonflybiosciences.bg или всеки следващ URL, който може да замести или да стои заедно с него. „Обединеното кралство/Великобритания” означава Англия, Уелс, Шотландия, Северна Ирландия и Нормандските острови. „Ти/вие/твой/ваш” се отнася за потребителите на сайта. „Работни дни” означава от понеделник до петък (без официалните празници в България).

  1. ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

  Поръчките се приемат само от лица над 18-годишна възраст. Всички поръчки се приемат в зависимост от наличността. Ако поръчана стока не е налична, ще получите известие по имейла и ще имате възможност или да изчакате, докато стоката е вече налична на склад, или да отмените поръчката си. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, така че да можем да се свържем с вас при необходимост. Всяка направена поръчка ще се възприема като оферта за закупуване на стоки и услуги от нас, а ние имаме право да отхвърлим такава оферта по всяко време преди да я приемем. Отговорността е ваша за предоставянето на точни данни във формуляра за поръчка и ние няма да приемем поръчка, докато нужните данни във формуляра не са коректно попълнени. Вие се съгласявате, че автоматичен отговор за вашата поръчка, който може да получите, не означава, че сме приели вашата оферта за закупуване на стоки и услуги, рекламирани на сайта. Договорът между нас и вас се сключва, след като приемем вашата поръчка при дебитиране на кредитната или дебитната ви карта, или изпращане на стоките към вас/осигуряване на стоките, за да са налични за изтегляне от ваша страна или стартиране на услугите, което е по-рано. Предприемаме всички нужни мерки, доколкото е в силите ни да направим това, да осигурим сигурността на поръчката и плащането ви, но при липса на небрежност от наша страна, не можем да бъдем държани отговорни за загуба, която да ви ощети при неупълномощен достъп на трети страни до данните, които предоставяте, когато посещавате или поръчвате на сайта. Всеки закупен/продаден артикул или услуга са предмет на допълнителни специални правила и условия относно въпросния артикул или услуга, включително, но не само, правила и условия, касаещи очакваното време за доставка и гаранции. Моля, уверете се, че сте прочели тези допълнителни условия. Имаме право да откажем поръчка, направена от вас, и да не даваме обяснения за това.

  1. ДОСТАВКА

  Стоките ще се доставят до вас, купувача, на адреса, който сте посочили във формуляра за доставка. Не доставяме на адрес, различен от адреса на фактуриране. Ставате собственик на поръчаните от вас стоки, след като сте направили плащане и те са ви доставени. Датите, посочени за доставка, са ориентировъчни и няма да носим отговорност за причинени по някакъв начин закъснения при доставка на стоки. Ако не сме в състояние да доставим стоките до датата, посочена за доставка, вие като купувач имате право да анулирате доставката по всяко време преди тя да се е случила.

  1. ПЛАЩАНЕ

  Всички цени са с ДДС (когато е приложимо) по текущите курсове и са верни към момента на въвеждане на информацията в системата. Цитираните цени са за доставка (при стоките) и за изпълнение (при услугите) в България, освен ако не е посочено друго. Цените са в лева, освен ако не е посочено друго.

  Макар и малко вероятно, ако цената или описанието на стоката или услугата са неправилно промотирани, ще се свържем с вас по имейл, телефон или поща, за да попитаме дали искате да продължите с поръчката си с правилната цена или описание. Ако не желаете да продължите или ние не можем да получим инструкции от вас, ще анулираме поръчката. Ако вече не сме изпратили или сме стартирали изпълнението на поръчката ви, нямаме задължението да предоставим продуктите или услугите на грешната цена или въз основа на невярно описание. Плащанията могат да се извършват с основните кредитни или дебитни карти или чрез акаунт за електронно плащане, както е посочено във формуляра за поръчка. Плащането се дебитира или изчиства от акаунта ви преди стоките да се изпратят или услугите да се предоставят. При подаването на поръчка вие като купувач се съгласявате, че плащането ще се изтегли от акаунта на дебитната/кредитната ви карта или акаунта за електронно плащане, както е посочено във формуляра за поръчка. Правото за притежание на стоките се прехвърля на вас, купувачите, при доставката на стоката. Издаваме електронна квитанция и я изпращаме на имейла ви, когато стоката се изпрати. Когато плащате за поръчката си с кредитна или дебитна карта, извършваме проверка или „оторизация” с издателя на картата с цел сигурност. Ако се появи проблем с оторизацията на картата ви, ще се свържем с вас за повече детайли.

  1. ПРАВО НА ПОКУПКА

  За да имате право да закупите стоки или услуги от Сайта и законово да пристъпите към форма на договор на Сайта, вие трябва: • ако сте физическо лице, да сте най-малкото на 18 години; и • да регистрирате истинското си име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други необходими данни. Ако сте под 18, помолете възрастен да направи договор от ваше име. С офертата да закупите стоки или услуги вие ни казвате, че сте на 18 години или над 18 и ни упълномощавате да представим информация (вкл. актуализирана информация), за да пол